ฐานการเรียนรู้ของโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์
    1. ฐานริมรั้วอาเซียน
    2. ฐานพฤกษาภิรมย์
    3. ฐานทิพย์ธาราหรรษา
    4. ฐานริมรั้วพอเพียง
    5. ฐานศิลป์สร้างสุข
    6. ฐานสวนสมุนไพร
    7. ฐานสุขาสร้างสุข
    8. ฐานห้องสุมดทิพย์วารี
    9. ฐานอุทยานการศึกษา
   10. ฐานสวนนานาพันธ์
   11. ฐานอุราภิรมย์
   12. ฐานกินดีสุขภาพดี
                                              HOME