เนื้อร้อง – ทำนอง
อาจารย์สมพงษ์  ตั้งประยูรเลิศ 
 
สวยงามดูเด่นเป็นสง่า
มหาภาพกระจาดทองงามวิไล
บานเย็นดูเด่นและร่มรื่น
สังวาลเลียบอุปถัมภ์มีน้ำใจ
เลิศวิชา จรรยาดี มีวินัย
  งามตาดูยิ่งเกินสิ่งอื่นใด
เพราะน้ำใจชาวประชาสามัคคี
กรมท่าแช่มชื่นและสดใส
เราจึงได้โรงเรียนมาอยู่ทุกวัน
คติประจำใจเราต้องเรียนเพียรให้มั่น

เทิดทูนสถาบัน ที่ตัวเรานั้นสร้างขึ้นมา มีวินัยแกร่งเกินใครไม่มีใดเทียม

สวยงามดูเด่นและแกร่งกล้า
รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย
 
การกีฬาเราสู้ไม่หวั่นไหว
มีน้ำใจไมตรีถ้วนทุกคน