โรงเรียนวัดตำหรุ
โรงเรียนพิบูลประชาบาล
โรงเรียนคลองเสาธง
โรงเรียนคลองบางปู
โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์
โรงเรียนวัดราษฏร์โพธิ์ทอง
โรงเรียนวัดคลองเก้า
โรงเรียนชุมชนวัดราษฏร์บำรุง
โรงเรียนบ้านคลองหลวง
โรงเรียนคลองแสนสุข