โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์
โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฏร์อุทิศ
โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์
โรงเรียนวัดด่านสำโรง
โรงเรียนคลองสำโรง
โรงเรียนคลองบางปิ้ง
โรงเรียนคลองใหม่
โรงเรียนวัดแพรกษา
โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์