HOME
ประชุมกำหนดเป้าหมาย และแนวทางการใช้อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ และอุปกรณ์คณิศาสตร์ในการจัดการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ โดยการขับเคลื่อนผ่านกระบวนการ PLC
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุขกร
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไตรสามัคคี