นางสาวพิมพิลา บุญเลิศ
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
     
 
 
นางราตรี จิตอารีรัตน์
 
นางวรัทยา บับพาน
 
นายชาคริต สิมลิ้ม