สีประจำโรงเรียน ( กรมท่า - บานเย็น )

สัญลักษณ์ของโรงเรียน (ดอกเฟื่องฟ้า / ต้นเฟื่องฟ้า)