ตารางสอนของครูแต่ละคน
ระดับประถมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา
1
 
1
2
 
2
3
 
3
4
 
4
5
 
5
6
 
6
7
 
7
8
 
8
9
 
9
10
 
10
11
 
11
12
 
12
13
 
13
14
 
14
15
 
15
16
 
16
17
 
17
18
 
18
19
 
19
20
 
20
21
 
21
22
 
22
23
 
23
24
 
24
25
 
25
26
 
26
27
 
27
28
 
28
29
     
30
     
31
     
32
     
33